:: Oferta ::

W ramach działalności naszej firmy oferujemy:
- pełny zarząd nieruchomości,
- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
- kompleksową obsługę techniczną budynków,
- utrzymanie czystości i pielęgnacji terenów zielonych,
- bieżące sprzątanie powierzchni części wspólnych, pomieszczeń biurowych, magazynowych, technicznych,
- pielęgnację terenów zielonych,
- mycie okien i kompleksowe czyszczenie budynków,
- sprzątanie otoczenia (oczyszczanie ciągów jezdnych, chodników, parkingów, uprzątanie śniegu),
- konserwację, naprawy i usuwanie awarii instalacji (elektro-energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych),
- roczne i pięcioletnie przeglądy obligatoryjnie wymagane Prawem budowlanym,
- nadzorowanie terminowości przeglądów gwarancyjnych i przeprowadzanych przez serwisy producenckie,
- nadzór nad autoryzowanymi serwisami gwarancyjnymi, wykonywanie serwisów pogwarancyjnych,
- drobne naprawy mechaniczne i budowlane,
- umowy najmu i umowy na dostawę mediów.

Dodatkowo:
Oferujemy wywóz gabarytów. Wywozimy meble, szafki, szafy, regały, łóżka, drzwi, okna. A także złom, pralki, lodówki, odpady elektroniczne, gruz i makulaturę.

Działamy na terenie Siedlec i okolic.

 

Konserwacja Budynków Mieszkalnych

Helena Bartnik-licencjonowany zarządca nieruchomości

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. K. Pułaskiego 61/24

08-110 Siedlce

tel./fax: 25 63 270 66 tel. kom.: 606 341 509